Home / Công Nghệ / Mẹo di dời ảnh từ Facebook sang Google Photos

Mẹo di dời ảnh từ Facebook sang Google Photos

Mặc dù Facebook chẳng hạn chế số lượng cũng như dung lượng kho lưu trữ ảnh mà bay lâu trường học đây chẳng nếu là áp giải pháp hoàn hảo, đặc biệt là khi đánh giá bay chất lượng. Trong khi đấy, Google Photos cho phép bạn lưu trữ chẳng giới hạn miễn phí và đặc biệt là giữ vốn liếng chất lượng ảnh ở chừng chừng khăng khăng (ảnh ảnh chất lượng 16MP, video Full HD trở xuống).

Mẹo di dời ảnh từ Facebook qua Google Photos - 1

Nếu còn có số lượng to ảnh ảnh trên Facebook và muốn chuyển di qua Photos nổi lưu trữ nổi lâu trường học hơn, bạn có trạng thái tham khảo nội dung chỉ dẫn dưới đây.

Tải ảnh từ quăng quật Facebook

Thay vì chết thời kì lựa từ quăng quậtng ảnh và dấn Save bay máy tính, bạn có trạng thái đề nghị Facebook vận chuyển ắt dữ liệu chừng hệ trọng tới account mực tớ bay dưới trạng thái đơn đệp tin zip, trong suốt đấy có trưởng ảnh ảnh.

Để thực hành bạn thoả ra Facebook trên web, lựa General và dấp ra Download a copy of your Facebook data. Lúc nào đơn thông báo bây giờ ra, thoả làm dấn đề nghị vận chuyển bản sao dữ liệu chừng bay máy.

Mẹo di dời ảnh từ Facebook qua Google Photos - 2

Sau khi Facebook thu thập dữ liệu chừng, bạn sẽ dấn nổi đơn email cùng liên kết vận chuyển bay đệp tin zip. Giải ghìm ra sẽ chộ gã thơ trang mục Photos và Videos chứa chấp cạc đệp tin bên trong suốt. Dữ liệu chừng Photos mà Facebook vận chuyển bay bao gồm ảnh bạn vận chuyển lên cũng như ảnh mà bạn nổi ai đấy lắp thẻ.

Nhược chấm ảnh vận chuyển bay từ quăng quật Facebook đấy là chúng bị ghìm bay chất lượng khi chỉ có chừng phân áp giải tối đa 800×800 pixel nổi giảm vận chuyển cho máy chủ. Bên mé đấy thông báo bay dữ liệu chừng EXIF như mốt máy ảnh, tháng ngày chụp hay địa chấm chụp cũng bị xóa quăng quật. Điều nào sẽ ảnh hưởng tới những chương trình xử lý ảnh ảnh như Google Photos trong suốt việc phân loại.

Sau khi làm dấn bạn thoả đợi Facebook gửi email chứa chấp liên kết dữ liệu chừng vận chuyển đệp tin zip bay máy, áp giải ghìm đệp tin trên máy tính và chừng tới thơ trang mục Photos.

Dời ảnh lên Google Photos

Khi thoả dấn nổi ảnh vận chuyển bay từ quăng quật Facebook, làm việc tiếp theo là sao lưu ảnh ảnh nào lên Google Photos. Có trạng thái từ quăng quật web hay nổi nhất là qua áp dụng Google Photos Backup nổi cung gấp tại địa chỉ https://photos.google.com/apps.

Khi áp dụng nổi vận chuyển bay bạn thoả gài nổi và đăng tải gia nhập cùng thông báo account Google trước khi thiết lập nổi áp dụng tự chừngng quét rồi vận chuyển ảnh lên kho lưu trữ Google Photos từ quăng quật thơ trang mục Photos mực Facebook thoả áp giải ghìm trước đấy.

Mẹo di dời ảnh từ Facebook qua Google Photos - 3

Lưu ý, nổi nổi lưu trữ miễn phí, bạn thoả lựa chất lượng ảnh vận chuyển lên là High quality trước khi dấn OK nổi đợi cho chương trình tiến hành sao lưu. Như thoả đề cập, vì dữ liệu chừng EXIF bị xóa bởi vậy Google Photos sẽ phân bổ ảnh ở vị trí hỗn chừngn do đấy bạn sẽ nếu sắp nổi lại.

Chỉ qua vài ba bước đơn giản, lịch sử chừng chừng trên Google và Facebook sẽ nổi xóa nhẵn.

Comments

comments

Check Also

HOT Lên iPhone 8 Plus 2 Camera Nhờ Thay Độ Vỏ Sườn 6S Plus

” làm mới Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó …