Home / Công Nghệ

Công Nghệ

Update tất cả thông tin công nghệ trên toàn thế giới

Thiết lập âm báo khác nhau cho các ứng dụng Android

Để công điều nào, trước hết bạn hả chừng và ghim áp dụng đem gã MegaSound trường đoản cú Google Play Store, hay tróc nã cập ra địa chỉ https://play.google.com/store/apps/details?id=ws.stefma.soundcontroll&hl=en. Tiếp theo, bật áp dụng MegaSound sau khi ghim xuể thành ta công. Để áp dụng hoạt động hoàn hảo, …

Read More »