Home / Bất Động Sản

Bất Động Sản

Đi tìm căn hộ chuẩn cho người trẻ

Trước quy mô dân mạng hử lên đến cận 13 triệu người, trong suốt đấy đa mạng là người trẻ có chừng giai đoạn tự 25 – 35 giai đoạn, nhu cầu nhà ở dành cho người trẻ tại TP.HCM liền ở thứ cao. Báo viện mới nhất thứ Savills …

Read More »

5 ưu thế nổi bật của Calla Garden

Vị trí chiến lược Tọa nhạc trên bừa bại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 120m, cạch Phú Mỹ Hưng chỉ 5km và chợ Lớn 4,5km, Calla Garden tọa nhạc trong suốt khu vực phát triển rất chóng đồng giàu dự án hạ chừng quan lại yếu đang đặt triển khai …

Read More »