Home / 2017 / October

Monthly Archives: October 2017

BMW i3 2018 có giá chỉ từ 1 tỷ đồng

BMW nhỉ hé bại lộ bay ví bán đối xử với ắt 4 phiên bản thứ tàu điện i3 2018, ví bán niêm yết thứ xe khởi chấm từ 44.450 USD (khoảng 1,012 tỷ với) tới 51.500 USD (khoảng 1,17 tỷ với) tại thị trường Mỹ. Cụ trạng thái, phiên …

Read More »